SAFE24 DA
Rådhusgata 4
6100 Volda
NO977075173MVA
700 79 000

SAFE24 Alarm og Respons

Vi har beredskap 24 timer i døgnet, alle dager hele året. Våre vektere er derfor alltid klare for å rykke ut, og for å kunne behandle eventuelle henvendelser. I tillegg til alarmutrykning, kan kunder også avtale andre utrykningstjenester.

Ved utløst alarm rykker våre vektere ut for å kontrollere åstedet. Ved eventuelle avvik vil kunder kunne bli kontaktet, og etter en utrykning vil alltid vekteren skrive en utfyllende rapport om hva som har skjedd. Dette gjør at du kan føle deg trygg på at noen passer på, samtidig som at du blir informert om hva som har skjedd. Vår beredskapstjeneste gjør derfor hverdagen tryggere for både privatpersoner og bedrifter.

Alarmstasjonen er en topp moderne døgnbemannet alarmstasjon, som responderer på kontraktsfestede prosedyrer. Alarmstasjonen tar imot alle signaler fra videoovervåkningsanlegg, brannalarmer, innbruddsalarmer, heisalarmer, ransalarmer og andre ulike typer alarmer. Alarmsignaler fra blant annet bedrifter, institusjoner, private hjem, personer og mobile enheter kan behandles av alarmstasjonen. Personalet hos alarmstasjonen har ledende operatørkompetanse og kan bistå ved vanskelige situasjoner, samt at den også kan bistå kundene med rådgivning og support. Alarmoperatørene kan også hjelpe til med sporing og gjenfinning av alle typer objekter. Alarmstasjonen har FG-godkjenning.

Velferdsteknologi er noe som blir stadig viktigere i samfunnet, og vår alarmstasjon er langt fremme når det kommer til å tilby tjenester innenfor dette segmentet. Mange sikkerhetsløsninger er i utvikling innenfor velferdsteknologi, og alarmstasjonen vil fremover også kunne tilby support fra helsepersonell ved utløste alarmer. Dette vil kunne bidra til at man føler en bedre trygghet for seniorer som bor hjemme.