SAFE24 DA
Rådhusgata 4
6100 Volda
NO977075173MVA
700 79 000

SAFE24 Svinn- og kontrolltjenester

Safe24 kan utføre ulike typer kontrolltjenester, og vi tar oss av oppgavene som kan være ubehagelig for bedriftseiere å utføre selv.

Butikkontroller utfører vi både uniformert og sivilt, og dette kan være med på å forebygge mot tyveri og svinn. Omfang, tidspunkt og fremgangsmåte avtales på forhånd, og ved kriminell aktivitet setter vekteren i gang med utfyllende instruks hvor vekteren kan holde igjen de som utfører lovbruddet, for så å kontakte politiet. Denne typen kontroll passer for alle butikker som er plaget av tyveri. Vi kan også tilby kursing av personalet innen konflikthåndtering i tilfelle det skulle oppstå et tyveri i butikken.

Ansatte kan også kontrolleres ved enden av endt arbeidsdag for å forhindre underslag, og at ansatte tar med seg ubetalte varer hjem. Dette kan utføres av en sivil vekter som tar stikkprøver på alle ansatte som forlater arbeidsplassen.

Skjenkekontroll: Vi kan utføre skjenkekontroller for å kontrollere at lovverket blir overholdt, og vi kan også tilby kurs og rådgivning til skjenkesteder som ønsker mer informasjon om hvordan utesteder kan imøtekomme lovverket på en best mulig måte.

Billettkontroll: Vi kan utføre billettkontroller på alle typer arrangementer, og vi kan også kontrollere billetter på alle typer passasjertransport.