SAFE24 DA
Rådhusgata 4
6100 Volda
NO977075173MVA
700 79 000

SAFE24 Mobilt Vakthold

Ved å inngå avtale om mobilt vakthold kan våre vektere utføre ulike typer kontrolltjenester alle dager hele året. De fleste velger å opprette avtale om kontroll av bygg rundt kveld og nattestid, hvor man sjekker at alt er lukket og låst, samt at hærverk eller innbrudd ikke har skjedd. Vi kan utføre både innvendige og utvendige kontroller, og ta på oss ekstra oppgaver som for eksempel temperaturkontroll, kontroll av brannfarlige områder, strømstyring etc.

Ved eventuelle avvik har vi erfarne vektere som iverksetter tiltak som for eksempel ved innbrudd eller brann.

Vi sender også ut rapporter ved eventuelle avvik, og månedlige oppsummeringsrapporter på e-post.